Werkwijze

De werkwijze van GGZAssist is professioneel en planmatig: van oriënterend gesprek via opdrachtformulering naar uitvoering en evaluatie. Uiteraard is bijstelling tussentijds mogelijk.

Oriënterend gesprek
Hierin bespreken we uw wensen. Daarin gaat het met name om welke resultaten behaald moeten worden en hoe de gewenste situatie er uit zou kunnen zien.

Opdrachtformulering
Op basis daarvan maken wij een schriftelijke opdrachtformulering met bijbehorende investeringen. Deze bespreken wij met u en stellen de opdracht desgewenst bij.

Uitvoering
Bij akkoord starten wij met de uitvoering van de opdracht. Daarbij stemmen wij regelmatig met u af.

Evaluatie
Na afloop van het traject vindt er een evaluatiegesprek plaats. Daarin bespreken we hoe u vindt dat het traject is verlopen en of het resultaat overeenkomt met de vooraf besproken wensen.

Voor de algemene voorwaarden klik hier